Aktualności

AKTUALNE TERMINY ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

Informujemy, że w dniu 31.03.21015 r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa" a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Lokatorom, którzy nie udostępnią mieszkań w wyznaczonym dniu lub nie uzgodnią innego terminu odczytu najpóźniej do dnia 24.04.2015 r. naliczone zostanie zużycie ryczałtowe zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM "PERSPEKTYWA" w Rudzie Śląskiej.

KONKURS NIVEA

Zapraszamy do kolejnej akcji NIVEA POLSKA spółka z o.o. polegającej na wybudowaniu niepowtarzalnego "Podwórka NIVEA" w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Będą to Rodzinne Miejsca Zabaw, w których rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas w aktywny sposób.
Już od 1 kwietnia zgłoszona przez nas lokalizacja przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 1621/1 (tzw. Alejki) bierze udział w ogólnopolskim konkursie na Rodzinne Miejsce Zabaw.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: www.nivea.pl/podworko.
Codziennie każdy ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.
Wygrana zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność.
Liczymy na Wasze głosy

NOWY BIULETYN MGSM "PERSPEKTYWA"

Jest już nowe wydanie naszego biuletynu informacyjnego, dostępny w formacie pdf tutaj.

Ogłoszenie dla mieszkańców Świętochłowic !!!

W oparciu o Uchwałę Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn. 28 listopada 2012r. §1 pkt 4 informujemy, że odpady wielkogabarytowe pozostawione przy zagrodach gospodarczych NIE BĘDĄ odbierane w ramach uiszczanych opłat za odbiór nieczystości.
Tego rodzaju odpady można :
- dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych mieszczącego się na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- umieścić w kontenerach podstawianych na wyznaczonych posesjach zgodnie z harmonogramem ustalonym i rozpowszechnianym przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej http://czyste.swietochlowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
W przypadku pozostawienia odpadów przy zagrodach gospodarczych Spółdzielnia będzie zmuszona zlecać ich usunięcie, co będzie powodować zwiększenie opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.

Plan remontów 2015r.

W dniu 19.11.2014 r. Rada Nadzorcza MGSM Perspektywa przyjęła uchwałę nr 76/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji planu robót remontowych na 2015 r, który opiewa na łączna kwotę ponad 14,3 mln zł.
Największe środki w planie robót remontowych przewidziane zostały na termomodernizację oraz roboty dekarskie. W pierwszym przypadku Spółdzielnia zamierza wydać kwotę ponad 3,3mln zł na docieplenie. Należy tutaj jednak podkreślić, iż na ten cel Spółdzielnia zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia, w drugiej kolejności pod względem planowanych wydatków zostały uwzględnione prace dekarsko-blacharskie, na które przewidziano kwotę ponad 3 mln zł, polegające w dużej części na kapitalnych remontach pokryć dachowych. Ponadto dużym wydatkiem w planie są roboty ogólnobudowlane - w ramach których znaczną kwotę stanowią wydatki na realizację zaleceń kominiarskich, malowanie klatek schodowych oraz wykonanie instalacji przeciwwilgociowych budynków.
Poniżej przedstawiony został wartościowy udział robót remontowych wg poszczególnych branż.
Lp.Rodzaj robótNakłady
1Dekarskie3.038.000
2Elewacyjne, docieplenia3.322.000
3Elektryczne641.000
4C.o.93 000
5Wod.-kan.1.456.000
6Gazowe300.000
7Stolarskie1.509.950
8Zduńskie215.000
9Ogólnobudowlane2.388.650
10Infrastruktura941.000
11Domofony87.650
12Dźwigi310.000
 RAZEM:14.302.250

Termomodernizacja zaplanowana

Na przestrzeni 15 lat realizacji programu termomodernizacji zasobów MGSM "Perspektywa" udało się przeprowadzić docieplenie 117 budynków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku Spółdzielnia rozpocznie prace termomodernizacyjne kolejnych 3 budynków.

Budynki do docieplenia w bieżącym roku

Narcyzów 9-a
ZMP 22-b
Chrobrego 10

Podobnie jak do tej pory przy realizacji tego typu inwestycji Spółdzielnia ma zamiar korzystać ze środków zewnętrznych, w tym preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na kolejne lata pozostanie do temomodernizacji 69 budynków: w Rudzie Śląskiej przy ulicach Astrów 4,6,10, Jaśminów 3, 7 9, Katowickiej 148a, 148b, Kazimierza 18, Lecha 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9-9a, 12, Pawła 3, 5, Pokoju 6-6a, Potyki 25, 27, 29-29a, Powstańców 6, Szyb Andrzeja 20, 22, 24, Tunkla 137, Wolności 32, 32a , 1 Maja 345-345a, 347-347b, Bocianów 1-1a, 4-4a, 6-6c, 8-8b, 10-10b, Chrobrego 4-4b, 8-8d, Gołębi 3-3a, Górnośląska 11-11b, 20-20d, Gwarecka 35-35b, Kowalskiego 1-1a, 3-3d, 4-4b, 5-5b, 6-6f, 9, Krzywoustego 1-1b, 2-2c, 3-3b, 5-5a, Narcyzów 3-3c, 5-5c, 7-7a, Skowronków 1-1b, 2-2c, Westerplatte 30-30b, ZMP 2, 6-6a, 8-8a, 12, oraz w Świętochłowicach przy ulicy Woj. Polskiego 35, 35a, b, c, 37, 37a, 43 a, b, Woj. Polskiego 6, 8 i 10, a także w Chorzowie przy ul. Kościuszki 35-37-39.

Zmiana ceny wody oraz odczyty liczników wody w Katowicach

Informujemy, iż z dniem 01.02.2015 r. Katowickie Wodociągi S.A. zmieniają dla gospodarstw domowych stawkę opłat za dostarczoną wodę do picia na 5,82 zł/m3 (zmniejszenie o 8 gr.) i stawkę opłat za odprowadzanie ścieków na 8,07 zł/m3 (zmniejszenie o 3 gr.).
W związku z powyższym w dniu 02.02.2015r. upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 2, 2b i Panewnickiej 2a.
Lokatorom, którzy nie udostępnią mieszkań w wyznaczonym dniu lub nie uzgodnią innego terminu odczytu do dnia 13.02.2015 r. naliczone zostanie zużycie ryczałtowe zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM "PERSPEKTYWA" w Rudzie Śląskiej.

Informacja dla mieszkańców Chorzowa

Przekazujemy informacje dotyczące: Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE W OKRESIE 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Windykacja obejmuje wszelkie podejmowane przez Spółdzielnię działania, mające na celu odzyskanie należności oraz niedopuszczanie do ich narastania. W tutejszej Spółdzielni postępowanie windykacyjne prowadzone jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Spółdzielnia podejmowała, podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległych należności. Wysyłamy upomnienia, zawieramy ugody dotyczące ratalnej spłaty zaległości, następnie kierujemy sprawy do sądu i komornika. Należy podkreślić, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstają duże koszty sądowe i komornicze, które dłużnik musi w konsekwencji zapłacić.
Równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Spółdzielni pomagają i nakłaniają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Spółdzielnia wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych kwotach i terminach, istnieje także możliwość skorzystania z banku zamiany mieszkań, w celu zamiany mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu.
W ubiegłym roku Spółdzielnia zanotowała spadek liczby dłużników zalegających w opłatach powyżej dwóch miesięcy w porównaniu do roku ubiegłego.
 Ilość rodzin zalegających
powyżej 2 m-cy
na dzień 31.12.2013r.
Ilość rodzin zalegających
powyżej 2 m-cy
na dzień 31.12.2014r.
RON-1361328
RON-2400369
RON-3539446
RON-4251186
RAZEM15511329

Pomimo spadku liczby dłużników pracownicy Spółdzielni podjęli w 2014r. następujące działania:
- wysłano 1.174 wezwania do zapłaty,
- zawarto 390 ugód dotyczących ratalnej spłaty zaległości,
- skierowano do sądów 693 pozwy o zapłatę,
- uzyskano 516 prawomocnych nakazów zapłaty,
- skierowano do sądu o eksmisję 73 sprawy,
- uzyskano 45 wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz 33 wyroki bez prawa do lokalu socjalnego,
- w 34 przypadkach odbyła się eksmisja do lokali socjalnych.
Zrealizowano wyroki niezasądzające prawa do lokali socjalnych tzw. "na bruk":
- wykonano 19 eksmisji do tzw "pomieszczeń tymczasowych",
- przeprowadzono 35 eksmisji do noclegowni,
W dalszym ciągu realizowana jest umowa zawarta z Gminą Ruda Śląska w zakresie podnajmu lokali socjalnych z zasobów MGSM "Perspektywa" na potrzeby lokali socjalnych. W związku z powyższym do dnia 31.12.2014r. zawarto 350 takich umów.
Informujemy, iż w celu poprawy jakości świadczonych usług od 01.01.2012r. istnieje możliwość sprawdzenia swojego faktycznego stanu konta opłat za zajmowany lokal drogą telefoniczną lub internetową po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień do systemu S_net. Aby uzyskać dostęp do danych należy złożyć specjalny wniosek, który jest dostępny w Spółdzielni i na naszej stronie. W odpowiedzi otrzymuje się login i hasło, który jest niezbędne podczas logowania. Nasi lokatorzy otrzymują również raz w roku potwierdzenie salda swoich należności wobec Spółdzielni, co w przypadku powstania jakichkolwiek rozbieżności umożliwia wyjaśnienie nieprawidłowości oraz dokonanie odpowiednich korekt.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ZAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH GARAŻY I GRUNTÓW ZA 2014 ROK

Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali, garaży i gruntów wysłano 136 wezwań do zapłaty.
Z uwagi na nie wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z lokali użytkowych, gruntów i garaży oraz brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia skierowano do Sądu łącznie 77 pozwów o zapłatę należności i eksmisję. Niestety na dzień 31.12.2014 r. otrzymano jedynie 29 prawomocnych nakazów zapłaty i wyroków (pozostała część otrzymanych nakazów zapłaty i wyroków dotyczyła pozwów skierowanych do Sądu w latach poprzednich).
Ponadto rozpoczęto 30 procedur związanych z eksmisją z zajmowanych lokali, garaży i gruntów, 16 użytkowników spłaciło swoje należności, 4 użytkowników dobrowolnie opuściło lokale przed skierowaniem do Sądu pozwu o eksmisję, a w 7 przypadkach konieczna była droga sądowa.
W 2014 roku zawarto jedynie 8 ugód dot. ratalnej spłaty zaległości, 4 z nich są w trakcie realizacji, 3 ugody zostały w całości zrealizowane, a w stosunku do jednego użytkownika z uwagi na nie wywiązywanie się z warunków zawartego porozumienia podjęto kroki egzekucyjne.
Ponadto w roku 2014 kontynuowano realizację ugód zawartych w latach poprzednich, z czego w 3 przypadkach całkowicie zakończono spłatę, a 4 ugody zostały rozwiązane i sprawy zostały skierowane do Sądu.
W roku 2014 zakończono egzekucję należności w 39 sprawach. W 29 przypadkach udało się całkowicie odzyskać należności, część z nich została zakończono na etapie nakazu zapłaty, tzn. zadłużenie spłacone zostało dobrowolnie przed skierowaniem sprawy do komornika, u część z nich egzekucję prowadził Komornik, i to on wyegzekwował od zalegających należności.
Niestety 12 spraw zostało przez Komornika umorzonych z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności.
Należy dodać, że brak możliwości "ściągnięcia" należności w roku 2014 nie zwalnia dłużników od obowiązku spłaty tych zobowiązań, posiadane wyroki i nakazy zapłaty zostaną ponownie skierowane do komornika celem weryfikacji stanu majątkowego dłużnika, zatrudnienia oraz innych otrzymywanych świadczeń pieniężnych.

Zmiana ceny wody w Rudzie Śląskiej.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ogłosiło z dniem 01.01.2015 r. zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zmianie ulega stawka opłat za dostarczoną wodę do picia na 5,42 zł/m3 a stawka opłat za odprowadzanie ścieków wynosi 8,37 zł/m3.
W związku z powyższym użytkownicy lokali w Rudzie Śląskiej zobowiązani są dostarczyć do Spółdzielni informację dotyczącą odczytu stanów swoich wodomierzy zimnej i ciepłej wody na dzień 31.12.2014 r. Informacja ta powinna zawierać następujące dane :
- nazwisko i imię użytkownika,
- adres lokalu,
- numer(y) wodomierza(y),
- stan(y) wodomierza(y).
Informację należy przekazać pisemnie w terminie do dnia 16.01.2015 r. do swojego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Tunkla 147 pok. 119 albo mailem na adres poczty elektronicznej fcr@perspektywa.com.pl.
Jednocześnie informujemy, że osoby które nie przekażą odczytów wodomierzy w wyznaczonym terminie będą rozliczone za zużycie wody i odprowadzanie ścieków według uśrednionej ceny wody zgodnie z §5 ust.4 "Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków".

Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2014

Miło nam poinformować, iż kolejny raz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" została wyróżniona przez Kapitułę Programu i uzyskała tytuł Symbolu 2014 w kategorii Polska Spółdzielczość Mieszkaniowa.
W opinii Kapituły Spółdzielnia stanowi symboliczny wzór do naśladowania pod względem łączenia tradycji z nowoczesnością uwidaczniający się jako konsekwentna rewitalizacja różnorodnych zasobów mieszkaniowych. Kapituła Programu doceniła dbałość Spółdzielni o odnowę zabytkowych kamienic, jak również zwróciła uwagę na fakt, że Zarząd Spółdzielni sprawuje skuteczny nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi.

KAMPANIA SPOŁECZNO - EDUKACYJNA "NIE DLA CZADU"

W dniu 16.10.2014 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej odbyło się szkolenie zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, na które została zaproszona m.in. MGSM Perspektywa. Tematem szkolenia było przedstawienie problematyki dot. zatruć tlenkiem węgla oraz spraw związanych z bezpiecznym użytkowaniem mieszkań oraz urządzeń grzewczych.
Opis dot. zagadnień w powyższym temacie tutaj

Wyrzuć Graty z Chaty!

Przed nami kolejna edycja akcji Świętochłowicki Festiwal Recyklingu "Graty z chaty". Dzięki niej każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych. Każdy uczestnik, który przyniesie zużyty sprzęt otrzyma upominek np. sadzonkę drzewka, cebulki kwiatów, worki na śmieci itp. (do wyczerpania zapasów).
Akcja odbędzie się 11 października br. na parkingu sklepu LIDL w Świętochłowicach - dzielnica Chropaczów ul. Bieszczadzka oraz 18 października br. na parkingu sklepu LIDL w Świętochłowicach - dzielnica Zgoda ul. Wojska Polskiego w godz. od. 900 do 1300.

INFORMACJA

Informujemy, że Rada Nadzorcza MGSM na posiedzeniu w dniu 24.09.2014r. wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok KANCELARIĘ USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "REWISTO" Krzysztof Stoszek z Tarnowskich Gór.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2014/2015

Informujemy, że Spółdzielnia zleciła dostawcom ciepła rozpoczęcie sezonu grzewczego 2014/2015 od dnia 23.09.2014r.
Nadmieniamy, że rozpoczęcie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.


Zagłosuj na zabytkową kolonię robotniczą "Carl Emanuel" w Rudzie Śląskiej

Zabytkowy kwartał kolonii robotniczej "Carl Emanuel" przy ul. Wolności i Raciborskiej w Rudzie Śląskiej zarządzanej przez MGSM Perspektywa bierze udział w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego".
Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego".
Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.
Wyniki konkursu są publikowane w folderach pokonkursowych, w mediach, prasie fachowej oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Są także prezentowane podczas innych imprez organizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz środowisko architektów i urbanistów.
źródło www.slaskie.pl
ZAGŁOSUJ TUTAJ poz. 12.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

INFORMACJA

W dniu 22.05.2014r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z dwóch części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 19.05.2013r. do 20.05.2013r., na którym podjęto między innymi uchwały:
- nr 1/2014 zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013,
- nr 2/2014 udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
Pełny tekst protokołu obrad Kolegium dostępny tutaj.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że od 1.05.2014 r planuje mieszkańcom MGSM PERSPEKTYWA korzystającym z pakietu AZART stworzyć możliwość odbioru cyfrowego następujących programów :
TVP 1, TVP 1 HD, TVP 2, TVP 2 HD, TVP Info, TVP Katowice, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP ABC, TV 6, Stopklatka TV, TVN, TVN 7, TV Puls, TV Puls 2, TV 4, Polsat, Polsat Sport News, TTV, ATM Rozrywka, TV Trwam, Eska TV, Polo TV, Mango 24, Vectra Media TV, Vectra Info.
Do odbioru tych programów wystarczy tylko posiadać telewizor wyposażony w głowicę DVBC - umożliwiającą odbiór programów cyfrowych - a taką możliwość daje większość popularnych telewizorów dostępnych na Polskim rynku.
Wraz z rozszerzeniem oferty pakietu AZART, nieznacznie wzrośnie opłata abonamentowa za pakiet AZART naliczana Państwu wraz z opłatami eksploatacyjnymi - z 6,06 zł/miesięcznie - do 7,02 zł/miesięcznie.
Osoby, które nie wyrażają zgody na wzrost opłat za pakiet AZART i na rozszerzenie oferty programowej pakietu AZART, proszone są o zgłoszenie tego faktu do właściwej administracji do 31.03.2014r.
W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia, nowa opłata za pakiet AZART naliczona zostanie począwszy od 01.05.2014r.


Zielona ławeczka

Piękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tej wiosny!
Jeśli zbierzecie grupę zaangażowanych Sąsiadów, to na przebudowę wybranego miejsca na Waszym osiedlu możecie otrzymać nawet 1200 zł od Fundacji BOŚ!
Za chwilę przyjdzie wiosna - każdy z sąsiadów będzie chciał przysiąść na zielonej ławeczce i chwile odpocząć więc... Zmieńmy razem Wasze podwórko w zielony zakątek! Niech będzie piękniejsze!
Przeczytaj więcej o projekcie "Zielona Ławeczka" tutaj
Rejestracja do 15 kwitnia.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 30.01.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano Uchwałę Nr PR.0007.221.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółdzielnia wprowadzi nową stawkę do wymiaru opłat od dnia 01.02.2014 r. jednocześnie dokonując korekty za miesiąc styczeń.

INFORMACJA O WYMIARZE OPŁAT

Informujemy, że:
1. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 25.07.2013r. ulega zmianie wysokość opłat za używanie mieszkań oraz wysokość opłat na fundusz remontowy;
2. w niektórych budynkach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/2013 z dnia 27.11.2013r ulega zmianie wysokość zaliczek na poczet należności na cele centralnego ogrzewania;
3. Zgodnie z informacją PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ulega zmianie wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od 01.01.2014r.-31.12.2014r.:
- cena za 1m3 wody
- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
- wartość ogółem:
    

6,06 zł/m3
8,34 zł/m3
14,40 zł/m3

4. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwałę nr XXXVIII/711/13 z dnia 07.11.2013r. w której czytamy:
"Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie /osobę."
oraz
"Dla piątej i każdej kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym ustala się stawkę w wysokości 5,00 zł".
5. Informacje o nowych wymiarach opłat od 01.01.2014r., będą niezwłocznie dostarczone Państwu przez firmę świadczącą usługi dozorcowskie dla Spółdzielni.

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14.08.2013r. wprowadzono następującą zmianę:
"Ustala się stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie."
Uchwała weszła w życie z dn. 01.10.2013r.
Jednocześnie wyjaśniamy, że informację o zmianie opłaty Spółdzielnia pozyskała w dniu 13.11.2013r. W związku z powyższym w miesiącu listopadzie br. na konta opłat zostanie wprowadzona korekta w wysokości 1,90 zł /osobę za miesiąc październik.

WIARYGODNI W BIZNESIE

Miło nam poinformować, że MGSM "Perspektywa" otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy.
Otrzymanie Certyfikatu to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria.
Przyznany tytuł potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz odzwierciedla zaangażowanie całego zespołu Spółdzielni w propagowaniu dobrych praktyk biznesowych. Przyznanie Certyfikatu odbywa się na podstawie analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników sprawozdań finansowych a także największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.
Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

Informacja

Nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Świętochłowic, z planu PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK na plan WTOREK - PIĄTEK dla następujących ulic:
Hajduki, Krzywa, Wierzbowa, Wyszyńskiego.
Informujemy również, że wszystkie informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl.

Zaczipuj psa za darmo!

W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się finansowana przez miasto akcja czipowania psów. Rudzianie mogą w ciągu minuty bezpłatnie zwiększyć bezpieczeństwo swoich czworonogów.
Akcja finansowana jest z budżetu miasta, właściciele psów nie ponoszą żadnych kosztów. Rozpoczęcie w tym roku bezpłatnej akcji czipowania psów jest jednym z założeń przyjętego w marcu przez Radę Miasta programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powszechny obowiązek czipowania psów zakłada też przygotowywany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ruda Śląska w tym roku przeznaczy na akcję prawie 119 tys. zł, co pozwoli na oznakowanie 4 tysięcy psów.
Więcej na ten temat tutaj

Informacja

Informujemy, że Rada Nadzorcza MGSM na posiedzeniu w dniu 24.09.2013r. wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok, firmę AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o. z Krakowa.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów § 2 pkt 9 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego w ilości 2 m3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.
Bliższych informacji udziela Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska - UM Chorzów, tel. 32 241 12 61 wew. 108, 237, 286, 287, 313.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska § 5 pkt 5 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość raz do roku oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego na podstawie indywidualnego zamówienia.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - UM Ruda Śląska tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4012, 4020, 4030.
Zamówienia przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. tel. 32 248 10 81.

Informacja o wyborze Rady Nadzorczej

W dniach od 20.05.2013r. do 22.05.2013r. i 27.05.2013r. Walne Zgromadzenie Członków MGSM "Perspektywa" wybrało następujący pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na X kadencję:
- Antoni Bonk,
- Henryk Matura,
- Romuald Pasternok,
- Jan Witek,
- Zbigniew Witkowski.

INFORMACJA

W dniu 22.05.2014r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z dwóch części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 19.05.2014r. do 20.05.2014r., które między innymi uchwałami:
- nr 1/2014 zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013,
- nr 2/2014 udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
Pełny tekst protokołu obrad Kolegium: tutaj.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.
Szczegółowy zakres usług

Spółdzielnia z certyfikatem jakości

Po raz kolejny MGSM "Perspektywa" pomyślnie przeszła proces recertyfikacji. Audytorzy z firmy TUV NORD nie mieli żadnych zastrzeżeń odnośnie sposobu zarządzania i administrowania nieruchomościami, a także świadczonych usług oraz standardów organizacyjnych Spółdzielni. Tym samym potwierdzono zgodność obowiązującego w Spółdzielni systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001.
więcej tutaj

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 1.01.2012 r. Spółdzielnia wdrożyła system S_NET służący do przeglądania konta opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże za pośrednictwem strony internetowej. Lokatorzy zainteresowani korzystaniem z S_NET powinni złożyć pisemny wniosek o nadanie identyfikatora i hasła dostępu do systemu. Wniosek dostępny jest w Rejonach Administracyjnych, Biurze Zarządu oraz zamieszczony jest na naszej stronie internetowej tutaj.
Jednocześnie informujemy, że identyfikator dostępu do systemu S_NET jest konieczny również dla lokatorów chcących uzyskać informacje drogą telefoniczną.

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni informuje, że w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez umożliwienie załatwienia spraw mieszkaniowych w godzinach popołudniowych biura Spółdzielni (zarówno Rejony Obsługi Nieruchomości jak i Biuro Zarządu) będą czynne w każdy czwartek od godziny 700 do godziny 1700. Natomiast w każdy piątek od godziny 700 do 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają bez zmian, tj. od godziny 700 do godziny 1500.
Powyższe zmiany obowiązywać będą od 01.01.2011r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

WŁAŚCICIEL też może zostać eksmitowany!

    Windykacja należności z tytułu zaległych opłat czynszowych to często przykra konieczność. Osoby, które przez dłuższy czas uchylają się od spłaty zobowiązań, muszą liczyć się z groźbą eksmisji. Dotyczy to nie tylko najemców, czy lokatorów legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu. W szczególnych wypadkach posiadacze odrębnej własności mogą nawet trafić na bruk!
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

INFORMACJA

    W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Spółdzielni przez najemców odnośnie możliwości uzyskania członkostwa w MGSM "Perspektywa" uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisem par. 5 ust. 4 Statutu: "Członkiem Spółdzielni może być osoba:
1) której w budynku stanowiącym własność (współwłasność) Spółdzielni przysługuje:
a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tub lokalu o innym przeznaczeniu,
c) odrębna własność;
2) która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy oczekuje na ustanowienie:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu"

Z zacytowanego powyżej fragmentu Statutu wynika, iż najemcy nie mogą, co do zasady zostać członkami spółdzielni chyba, że jednocześnie spełnią przesłanki określone w par. 5 ust. 4 pkt 2.
Wynika stąd, iż najemcy, którzy dokonają przekształcenia tytułu prawnego do lokalu w jeden z wymienionych powyżej w par. 5 ust. 4 pkt l Statutu, będą mogli ubiegać się o uzyskanie statusu członka spółdzielni.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa