AKTY PRAWNE

Statut MGSM "Perspektywa"

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ¶cieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "PERSPEKTYWA"

Regulamin wyłaniania wykonawców robót remontowych w MGSM "Perspektywa"

Regulamin rozdziału lokali użytkowych w MGSM "Perspektywa"

Regulamin zasad ustanawiania i zbycia odrebnej własno¶ci nieruchomo¶ci lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa"

Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa"

Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomo¶ci w drodze przetargu przez MGSM "Perspektywa"

Regulamin wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w MGSM "Perspektywa"

Regulaminu Rady Nadzorczej MGSM "Perspektywa"

Regulamin udostępniania dokumentów członkom MGSM "Perspektywa"

Regulamin wynajmu sali "GWAREK"

Regulamin wynajmu sali "KU¬NICA"

Regulamin porz±dku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM "PERSPEKTYWA"

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomo¶ci oraz ustalania opłat na ich pokrycie W MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej

Regulamin ochrony danych osobowych w MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej

Regulamin wynajmowania pomieszczeń o innym przeznaczeniu na rzecz mieszkańców w budynkach MGSM "Perspektywa"

Regulamin doręczania korespondencji do Użytkowników lokali MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa