Druki do pobraniaUWAGA!! Uprzejmie prosimy aby wnioski dwustronicowe drukować dwustronnie.O¶wiadczenie o ilo¶ci osób zamieszkuj±cych lokal

O¶wiadczenie lokatora w przedmiocie doręczania korespondencji

Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własno¶ci lokalu mieszkalnego

Dane do aktu notarialnego (wersja pdf), (wersja doc)

Druk na najem lokalu użytkowego

Druk na najem garażu

Wniosek o nadanie uprawnień do systemu eBOK
wniosek do złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców na Rejonie Administracyjnym

Wniosek o nadanie uprawnień do pozyskiwania informacji tylko drog± telefoniczn±

Wniosek o rataln± spłatę zaległo¶ci

Wniosek remontowy

Wniosek o przekształecenie tytułu prawnego do lokalu

Wniosek o zaplombowanie wodomierza

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

O¶wiadczenie do wydania za¶wiadczenia

Deklaracja członkostwa

Wypowiedzenie członkostwa

O¶wiadczenie o udziałach członkowskich po ¶mierci

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa