MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 238/13
III piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 42,30 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,55 zł
Kaucja 577,41 zł
  
2 1 Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,14 zł
Kaucja 160,83 zł
  
3 Ks. L. Tunkla 34/1
parter
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 37,94 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,73 zł
Kaucja 538,38 zł
  
4 Ks. L. Tunkla 124/8
poddasze
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 23,99 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 331,77 zł
  
5 T. Kościuszki 6/1a
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 21,13 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 296,67 zł
  
6 Bielszowicka 12/5
I piętro
Ruda ¦l±ska 5
Skład i pow. lokalu 36,46 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,44 zł
Kaucja 485,64 zł
  
5 Imieli 12/5
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 34,73 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 486,57 zł
  
8 Rencistów 1/9
I pietro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,11 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 319,62 zł
  
9 Rencistów 3/35
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 22,75 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,56 zł
Kaucja 311,22 zł
  
10 Rencistów 4/8
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,64 zł
Kaucja 331,44 zł
  
11 Sobieskiego 15/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 34,52 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,28 zł
Kaucja 443,25 zł
  
12 Sobieskiego 21/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 40,27 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,64 zł
Kaucja 560,55 zł
  
13 Piastowska 19/15
poddasze
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 72,55 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,16 zł
Kaucja 905,43 zł
  
14 Starowiejska 15a/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 32,03 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,41 zł
Kaucja 423,75 zł
  
15 Sprusa 9/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 38,10 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,84 zł
Kaucja 553,20 zł
  
16 Wyleżoła 8/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 48,59 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 682,20 zł
  
17 Wandy 6/8
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 15,43 m2
1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,90 zł
Kaucja 226,83 zł
  
18 1 Maja 40/9
I piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 30,14 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,41 zł
Kaucja 398,73 zł
  
19 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 300,93 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 07.01.2015r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 02.01.2015r. do godziny 1300
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 22.12.2014r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa