MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Magdziorza 31/9
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 53,39 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 738,39 zł
  
2 Radoszowska 113/3
parter
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 29,13 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 5,15 zł
Kaucja 450,06 zł
  
3 Główna 36a/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 36,10 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,73 zł
Kaucja 512,25 zł
  
4 Kokota 8/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 11
Skład i pow. lokalu 42,71 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,83 zł
Kaucja 618,87 zł
  
5 ¦ciegiennego 1/10
poddasze
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 42,41 m2
1 pokój, kuchnia, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,79 zł
Kaucja 609,42 zł
  
6 Głowackiego 2/5
poddasze
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 11,08 m2
pokój z aneksem kuchennym, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,99 zł
Kaucja 165,87 zł
  
7 Imieli 8/14
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 35,73 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,87 zł
Kaucja 522,03 zł
8 Piastowska 42/17
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,80 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,44 zł
Kaucja 423,57 zł
9 Piastowska 42/19
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,61 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,44 zł
Kaucja 421,05 zł
10 Pl. Szkolny 10/2
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 44,36 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,81 zł
Kaucja 640,11 zł
11 Sobieskiego 17/11
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 49,09 m2
2 pokoje, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,03 zł
Kaucja 740,76 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 08.05.2018r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 04.05.2018r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 23.04.2018r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa