MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 238/13
III piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 42,30 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,53 zł
Kaucja 574,86 zł
  
2 1 Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,05 zł
Kaucja 157,35 zł
  
3 Ks. L. Tunkla 34/1
parter
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 37,94 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 546,34 zł
  
4 Ks. L. Tunkla 124/8
poddasze
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 23,99 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,57 zł
Kaucja 328,89 zł
  
5 Bielszowicka 12/5
I piętro
Ruda ¦l±ska 5
Skład i pow. lokalu 36,46 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,36 zł
Kaucja 476,90 zł
  
6 Ko¶ciuszki 12/13
poddasze
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 47,50 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,70 zł
Kaucja 669,75 zł
  
7 Kolbe 1/3
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 110,33 m2
3 pokoje, 2 kuchnie, przedpokój,
2 łazienki z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,18 zł
Kaucja 1383,54 zł
  
8 Nad Bytomk± 12a/2
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 20,23 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,83 zł
Kaucja 293,13 zł
  
9 Piastowska 25/24
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 64,75 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka , wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 823,62 zł
  
10 Rencistów 1/9
I pietro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,11 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,50 zł
Kaucja 312,00 zł
  
11 Rencistów 4/8
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 334,29 zł
  
12 Rencistów 4/15
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 22,62 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 317,58 zł
  
13 Sobieskiego 15/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 34,52 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,47 zł
Kaucja 462,91 zł
  
14 Sobieskiego 21/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 40,27 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,74 zł
Kaucja 572,64 zł
  
15 Starowiejska 15a/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 32,03 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,43 zł
Kaucja 425,68 zł
  
16 Wandy 6/8
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 15,43 m2
1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,94 zł
Kaucja 228,67 zł
  
17 1 Maja 40/9
I piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 30,14 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,34 zł
Kaucja 392,43 zł
  
18 1 Maja 40/13
II piętro
¦więtochłowice
*istnieje możliwo¶ć poł±czenia lokali nr 13 i 14
Skład i pow. lokalu 20,32 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,34 zł
Kaucja 264,57 zł
  
19 1 Maja 40/14
II piętro
¦więtochłowice
*istnieje możliwo¶ć poł±czenia lokali nr 13 i 14
Skład i pow. lokalu 30,11 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,34 zł
Kaucja 392,04 zł
  
20 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,65 zł
Kaucja 303,54 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 02.12.2014r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 28.11.2014r.
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 24.11.2014r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa