MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 243/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 95,31 m2
3 pokoje, kuchnia,
łazienka i wc,
komórka, przedpokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,41 zł
Kaucja 1260,96 zł
  
2 1 Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,14 zł
Kaucja 160,83 zł
  
3 1 Maja 298/13
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 36,65 m2
2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,90 zł
Kaucja 538,77 zł
  
4 Targowa 1/10
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 36,00 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,23 zł
Kaucja 456,84 zł
  
5 Bytomskiego 31/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 36,04 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,37 zł
Kaucja 472,47 zł
  
6 Czarnole¶na 47/5
II pietro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 44,60 m2
2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,49 zł
Kaucja 600,75 zł
  
7 Rencistów 4/8
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,64 zł
Kaucja 331,44 zł
  
8 Konopnickiej 13a/3
poddasze
Chorzów
Skład i pow. lokalu 40,53 m2
(dodatkowo pom. przynależne strych-34,33m2)
1 pokój, kuchnia, łazienka, spiżarka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 5,47 zł
Kaucja 665,10 zł
  
9 Metalowców 3a/1
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 28,83 m2
1 pokój, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,40 zł
Kaucja 380,55 zł
  
10 Metalowców 3a/7
II piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 14,36 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,40 zł
Kaucja 189,54 zł
  
11 Metalowców 3a/4
I piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 14,66 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,40 zł
Kaucja 193,50 zł
  
12 Wojska Polskiego 24a/3
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 63,17 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,42 zł
Kaucja 837,63 zł
  
13 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 300,93 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 03.03.2015r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 27.02.2015r. do godziny 1300
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 23.02.2015r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa