MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1-go Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,05 zł
Kaucja 157,35 zł
  
2 Ks. L. Tunkla 124/8
poddasze
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 23,99 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,57 zł
Kaucja 328,89 zł
  
3 Ks. L. Tunkla 136/6
II piętro
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 30,32 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,51 zł
Kaucja 410,22 zł
  
4 Czarnole¶na 17/7b
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 66,24 m2 + 7,33 m2 (czę¶ć wspólnego pp)
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 1.059,42 zł
  
5 Floriana 9/4
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 28,54 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,99 zł
Kaucja 427,23 zł
  
6 Głowackiego 6/2
I pietro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 59,73 m2
2 pokoje, kuchnia, spiżarka, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,62 zł
Kaucja 827,85 zł
  
7 Rencistów 4/8
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 334,29 zł
  
8 Rencistów 4/15
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 22,62 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 317,58 zł
  
9 Rencistów 4/10
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,07 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 323,91 zł
  
10 Jana III Sobieskiego 23/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 37,39 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,32 zł
Kaucja 484,56 zł
  
11 1 Maja 40/9
I piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 30,14 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,34 zł
Kaucja 392,43 zł
  
12 1 Maja 40/13
II piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 20,32 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,34 zł
Kaucja 264,57 zł
  
13 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,65 zł
Kaucja 303,54 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 02.09.2014r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 29.08.2014r.
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.08.2014r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa