MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,21 zł
Kaucja 163,56 zł
  
2 Czarnole¶na 51/4
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 87,38 m2
3 pokoje, kuchnia, pp
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,38 zł
Kaucja 1148,16 zł
  
3 Kazimierza 11a/7
III piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 37,02 m2
2 pokoje, kuchnia, łaz. z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,49 zł
Kaucja 498,66 zł
  
4 Imieli 4/10
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 30,05 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,56 zł
Kaucja 411,09 zł
  
5 Piastowska 42/19
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,61 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,17 zł
Kaucja 395,43 zł
  
6 Pl. Szkolny 7/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 32,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 407,28 zł
  
7 Pl. Szkolny 7/8
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 31,76 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 403,98 zł
  
8 Pl. Szkolny 7/13
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 32,03 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 407,43 zł
  
9 Rencistów 9/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 34,65 m2
2 pokoje, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,69 zł
Kaucja 487,53 zł
  
10 Sobieskiego 29/10
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 38,30 m2
1 pokój, kuchnia, pp, łaz. z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,71 zł
Kaucja 541,17 zł
  
11 Sobieskiego 41/3
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 64,57 m2
1 pokój, kuchnia, łaz. z wc, pom. gosp., wiatrołap
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,07 zł
Kaucja 982,11 zł
  
12 Szczę¶ć Boże 26/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 35,04 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,46 zł
Kaucja 468,84 zł
  
13 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,65 zł
Kaucja 303,54 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 03.11.2016r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 31.10.2016r. do godziny 1400
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 24.10.2016r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa