MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Niedurnego 23/14
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 53,35 m2
2 pokoje, kuchnia, pp
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,47 zł
Kaucja 715,41 zł
  
2 Tołstoja 6/1
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 38,85 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,20 zł
Kaucja 489,51 zł
  
3 Goduli 27/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 33,87 m2
1 pokój, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,59 zł
Kaucja 466,38 zł
  
4 Kilińskiego 12/3
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 50,58 m2
1 pokój, kuchnia, pp, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,56 zł
Kaucja 691,92 zł
  
5 Matejki 1/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 59,16 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 830,61 zł
  
6 Pl. Niepodległo¶ci 7/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 36,54 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,96 zł
Kaucja 543,72 zł
  
7 Piastowska 19/12
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 62,63 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,39 zł
Kaucja 824,85 zł
  
8 Piastowska 42/19
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,61 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,27 zł
Kaucja 404,91 zł
  
9 Sobieskiego 29/9
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 37,23 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,81 zł
Kaucja 537,24 zł
  
10 Sobieskiego 47/3
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 36,77 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 515,16 zł
  
11 Wyleżoła 7/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 35,08 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,77 zł
Kaucja 501,99 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 05.09.2017r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 01.09.2017r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 28.08.2017r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa