MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1-go Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,05 zł
Kaucja 157,35 zł
  
2 1-go Maja 360a/3
parter
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 63,09 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,01 zł
Kaucja 758,97 zł
  
3 Czarnole¶na 17/7b
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 66,24 m2 + 7,33 m2 (czę¶ć wspólnego pp)
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 1.059,42 zł
  
4 Głowackiego 6/2
I pietro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 59,73 m2
2 pokoje, kuchnia, spiżarka, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,62 zł
Kaucja 827,85 zł
  
5 Joanny 10/13
II piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 43,30 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,31 zł
Kaucja 559,86 zł
  
6 Kędzierzyńska 6/8
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 35,22 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,11 zł
Kaucja 539,91 zł
  
7 Jana III Sobieskiego 23/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 37,39 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,32 zł
Kaucja 484,56 zł
  
8 Sprusa 6/6
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 34,40 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, pp
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,63 zł
Kaucja 477,81 zł
  
9 Starowiejska 31/10
I pietro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 51,16 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pp
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,92 zł
Kaucja 755,13 zł
  
10 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,65 zł
Kaucja 303,54 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 01.08.2014r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 30.07.2014r.
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 23.07.2014r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa