MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 238/13
III piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 42,30 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,55 zł
Kaucja 577,41 zł
  
2 1 Maja 245/4
I piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 12,95 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,14 zł
Kaucja 160,83 zł
  
3 Radoszowska 119/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 16,88 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 243,06 zł
  
4 Ks. L. Tunkla 124/8
poddasze
Ruda ¦l±ska 7
Skład i pow. lokalu 23,99 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 331,77 zł
  
5 Goduli 31/17
II piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 53,06 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,56 zł
Kaucja 725,85 zł
  
6 Rencistów 1/24
I pietro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 22,96 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 317,55 zł
  
7 Rencistów 3/35
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 22,75 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,56 zł
Kaucja 311,22 zł
  
8 Rencistów 4/8
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,64 zł
Kaucja 331,44 zł
  
9 Sobieskiego 21/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 40,27 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,64 zł
Kaucja 560,55 zł
  
10 Starowiejska 15a/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 32,03 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,41 zł
Kaucja 423,75 zł
  
11 Wolno¶ci 5/10
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 54,63 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,08 zł
Kaucja 668,67 zł
  
12 Metalowców 3a/1
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 28,83 m2
1 pokój, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,40 zł
Kaucja 380,55 zł
  
13 ¦l±ska 36/2
parter
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 21,76 m2
1 pokój
  

Wyposażenie lokalu wod – kan
Stawka czynszu za 1m2 4,61 zł
Kaucja 300,93 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 03.02.2015r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 30.01.2015r. do godziny 1300
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 26.01.2015r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa