Z ręk± na termostacie

Im czę¶ciej słupek rtęci w termometrach za oknami spada poniżej zera, tym więcej osób zadaje sobie pytanie, jak kosztowna będzie tegoroczna zima. Po ostatnich podwyżkach cen energii cieplnej lokatorzy mieszkań wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania powinni z większym rozs±dkiem korzystać z tego dobrodziejstwa. Wystarczy naprawdę niewiele, by znacz±co ograniczyć zużycie ciepła w lokalach.

Zasada "termostat na pi±tkę" obowi±zuje tylko w okresie poprzedzaj±cym rozpoczęcie sezonu grzewczego, kiedy instalacja w budynku musi zostać odpowiednio przygotowana. Kiedy w kaloryferach pojawia się ciepła woda należy na bież±co kontrolować pozycję termostatu.

Na ogół nie maj± z tym problemu mieszkańcy tych lokali, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczane s± z wykorzystaniem wskazań indywidualnych podzielników ciepła. Przez ostatnie lata zd±żyli oni wyrobić w sobie nawyk przykręcania zaworów przed wyj¶ciem z lokalu, b±dĽ w trakcie wietrzenia. O wiele gorzej sytuacja wygl±da w budynkach, gdzie koszty zakupu energii cieplnej rozliczane s± w oparciu o metraż. Lokatorzy często wychodz± wówczas z założenia, że nie warto oszczędzać, bo wszyscy zapłac± tyle samo. To prawda, ale im więcej osób nieracjonalnie gospodaruje ciepłem, tym większe zużycie rejestrowane jest na zbiorczym liczniku w danym budynku.

Warto też zwrócić uwagę na sposób gospodarowania ogrzewaniem w czę¶ciach wspólnych nieruchomo¶ci. Koszty ciepła na klatkach schodowych ponosz± wszyscy lokatorzy budynku, dlatego warto zwrócić uwagę na pozycję termostatu przy kaloryferze w klatce schodowej lub na przykład niedomknięte okna piwniczne.

Na zakończenie przestrzegamy przed próbami "oszukiwania" podzielników ciepła. Zakładanie różnego rodzaju izolaCji (zmoczonych ręczników itp.) na ogół tylko pogarsza prawidłow± cyrkulację powietrza wokół kaloryfera i pogarsza jego wydajno¶ć grzewcz± przy takim samym zużyciu energii Cieplnej.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa