¦miertelnie groĽny czad

Tej zimy już kilkakrotnie media informowały o ¶miertelnych zatruciach tlenkiem węgla. Niestety, na ogół przyczyn± tragedii okazuje się niefrasobliwo¶ć użytkowników. "Cichy zabójca", jak często okre¶lany bywa czad, nie ma smaku czy zapachu, dlatego tak trudno jest w porę wykryć niebezpieczeństwo.

Strażacy podkre¶laj±, że kluczem do minimalizacji ryzyka zatrucia tlenkiem węgla jest drożno¶ć przewodów kominowych oraz prawidłowa wymiana powietrza. Mieszkania ogrzewane piecami lub wyposażone w gazowe podgrzewacze wody wymagaj± nie tylko znacznie częstszego wietrzenia, ale również działaj±cej mikrowentylacji w oknach czy chociażby czystych kratek nawiewu.

Dobrym pomysłem wydaje się także zakup urz±dzenia wykrywaj±cego niebezpieczne stężenie czadu w pomieszczeniu. Ceny alarmów zaczynaj± się już od kilkudziesięciu złotych, a nawet najprostsze z nich, je¶li tylko s± sprawne, mog± w porę ostrzec osoby przebywaj±ce w mieszkaniu.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa