Domowy biznes wymaga pozwolenia

Nie każdy przedsiębiorca potrzebuje własnego gabinetu i profesjonalnego biura. Czasem wystarczy półka z segregatorami na dokumenty i niewielkie biurko w k±cie pokoju. Warunek jest jeden - firma musi posiadać pozwolenie Spółdzielni na prowadzenie działalno¶ci w danym lokalu.

Zarz±d MGSM "Perspektywa" stara się podchodzić do tej kwestii w sposób zdroworozs±dkowy. Na ogół nie ma więc problemów z uzyskaniem zgody np. na prowadzenie działalno¶ci usługowej, która nie wi±że się z jakimi¶ szczególnymi uci±żliwo¶ciami. Gorzej, je¶li firma zamierza zaj±ć się produkcj±. W takim przypadku konieczno¶ć użytkowania specjalistycznych urz±dzeń i maszyn może okazać się nie do pogodzenia ze spokojem, jakiego oczekuj± pozostali lokatorzy budynku. Problematyczne mog± być także wszelkie prace remontowe zwi±zane z adaptacj± lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia działalno¶ci gospodarczej.

Dodatkowo umieszczenie szyldów lub reklam na elewacji, b±dĽ w klatce schodowej wymaga każdorazowo specjalnego pozwolenia. Spółdzielnia może też zaż±dać uiszczenia opłaty na poczet kosztów ich usunięcia. Rejestruj±c firmę w mieszkaniu, warto także zwrócić się z pytaniem do wła¶ciwego Urzędu Skarbowego. Pracownicy fiskusa mog± bowiem mieć w±tpliwo¶ci co do funkcji lokalu, a tym samym obci±żeń z tytułu podatku od nieruchomo¶ci.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa