Plastikowe nie znaczy gorsze

Jako¶ć stolarki okiennej w mieszkaniach ma duży wpływ nie tylko na wrażenia estetyczne, ale również zużycie energii cieplnej i komfort życia mieszkańców. Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie o wyższo¶ci drewnianych profili okiennych nad wykonanymi z PCV. Nowoczesne technologie oraz prawny obowi±zek montażu nawiewników skutecznie rozwi±zały jednak problemy z mikrowentylacj± pomieszczeń. "Plastikowe" profile okienne okazuj± się nie tylko tańsze, ale również wygodniejsze w codziennym użytkowaniu.

Każdego roku MGSM "Perspektywa" wydaje setki tysięcy, a nawet miliony złotych na remonty stolarki okiennej w swoich zasobach. Dzięki dużym nakładom do tej pory udało się wymienić większo¶ć wyeksploatowanych okien. Lista oczekuj±cych wci±ż jest jednak długa, a zadania na pewno nie ułatwiaj± rosn±ce ceny profili okiennych.

W szybkim tempie drożeje zwłaszcza stolarka drewniana, co w rezultacie zmusza do zastanowienia nad opłacalno¶ci± jej zakupu. Czasy, kiedy hermetycznie szczelne, plastikowe okna powodowały problemy z parowaniem szyb i prowadziły do zawilgocenia pomieszczeń odeszły w niepamięć. Produkowane obecnie profile PCV posiadaj± wydajne systemy mikrowentylacji oraz zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami wyposażone s± w nawiewniki, co zapewnia prawidłow± cyrkulację powietrza nawet tam, gdzie mieszkańcy zapominaj± o regularnym wietrzeniu.

W tym roku, z uwagi na korzystne różnice cenowe, Spółdzielnia zamierza w większym stopniu korzystać ze stolarki plastikowej, która znakomicie sprawdza się w budynkach wybudowanych na pocz±tku lat 50. ubiegłego wieku. Profile drewniane nadal stosowane będ± w obiektach zabytkowych oraz wszędzie tam, gdzie okna maj± nietypowe kształty.

Warto zwrócić uwagę, że poza niższ± cen± partycypacji w kosztach wymiany stolarki okiennej, mieszkańcy nie odczuj± większych różnic. Plastikowe okna s± wręcz łatwiejsze w utrzymaniu i nie trzeba ich regularnie konserwować.

Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach MGSM Perspektywa dostępny jest tutaj

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa