OGŁOSZENIE III

14.03.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych:
Ruda Śląska - ul. Wita Stwosza 11, Raciborska 9, Staszica 8, Tunkla 124-126
Chorzów - ul. Konopnickiej 19, Piotra Skargi 24, Poniatowskiego 15
SIWZ, Dokumentacja

2. Roboty budowlane:
Zadanie 1 - Remont balkonów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 41.
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 2 - Remont schodów wejściowych budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 43.
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 3 - Remont schodów wejściowych budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunikowskiego 3.
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 4 - Roboty budowlane w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Obr. Westerplatte 5 (izolacja pionowa ścian zew., izolacja pozioma - iniekcja, drenaż, wymiana przyłączy, remont chodnika).
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 5 - Remont holu budynku biurowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks.L. Tunkla 147
SIWZ, Dokumentacja 1, Dokumentacja 2
W pozycjach przedmiaru robót nr 42, 47, 52, 85, 88, 92, 93 – materiał po stronie Inwestora.
Zadanie 6 - Budowa parkingu w Rudzie Śląskiej przy ul. Chełmońskiego 6
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 7 - Roboty budowlane - Remont pomieszczeń piwnic budynku biurowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 14
SIWZ, Dokumentacja 1, Dokumentacja 2
W pozycjach przedmiaru robót nr 3.1.6., 5.1.1., 5.1.2. – materiał po stronie Inwestora.
Zadanie 8 - Remont kominów ponad dachem budynku w Chorzowie przy ul. Kościuszki 35-39
SIWZ, Dokumentacja

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 02-04-2019 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-04-2019 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 02-04-2019 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa