OGŁOSZENIE

06.02.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Wykonanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych w Rudzie Śląskiej przy
Zadanie 1
ul. Goduli 21-27-29
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 2
ul. Goduli 31-33
SIWZ, Dokumentacja

2. Remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych:
Ruda Śląska - ul. Tunkla 124-126, Obr Westerplatte 4, Tiałowskiego 5,12, Pawła 1
Świętochłowice - ul. Śląska 34-36
Chorzów - ul. 17 Sierpnia 2
SIWZ, Dokumentacja

3. Roboty budowlane:
Zadanie 1
Remont balkonów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy
ul. Chełmońskiego 3.
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 2
Remont balkonów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul Pordzika 18,
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 3
Remont kominów ponad dachem budynku w Chorzowie przy ul. Kościuszki 35-39
SIWZ, Dokumentacja
4. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami w Rudzie Śląskiej przy ul. Woj. Polskiego 16-24, Kościuszki 6-12, Jana Pawła II 4 (etap pierwszy)
SIWZ, Dokumentacja

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 26-02-2019 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-02-2019 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 26-02-2019 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa