OGŁOSZENIE

22.05.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
Docieplenie budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej
- przy ulicy Plebiscytowej 1-3 oraz Ks. Potyki 5-7 (zadanie 1)
Dokumentacja Plebiscytowa 1-3, Dokumentacja Potyki 5-7
- przy ulicy Ks. Potyki 1 oraz Ks. Potyki 3 (zadanie 2)
Dokumentacja Potyki 1, Dokumentacja Potyki 3

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 05-06-2019 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-06-2019 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 05-06-2019 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa