OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 7

12.02.2020 r.
MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Chełmońskiego 6-6a;
     Przedmiar
2. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 64-64a-64b-64c;
     Przedmiar
3. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Floriana 5,11;
     Przedmiar, Przedmiar
4. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ogrodowej 3;
     Przedmiar, Zdjęcie
5. Remont schodów wejściowych budynku w Świętochłowicach przy ul. Wierzbowej 5, 7;
     Przedmiar, Przedmiar
6. Wykonanie izolacji w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Pordzika 3;
     Przedmiar, Przedmiar
7. Wykonanie izolacji w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Głowackiego 6;
     Przedmiar
8. Remont balkonów budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Gołębi 9-9a ;
     Przedmiar
9. Wykonanie remontu piwnic w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 5;
     Przedmiar
10. Wykonanie remontu piwnic w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Parkowej 7;
     Przedmiar
11. Remont pomieszczeń Sali Okolicznościowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego 47;
     Przedmiar
12. Remont elewacji budynku w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 2, 2b.
     Przedmiar
Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 27-02-2020 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 02-03-2020 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 27-02-2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa