Jak obniżyć rachunki za media?

Podwyżki cen mediów - pr±du, wody, gazu czy centralnego ogrzewania to co¶, do czego już przywykli¶my. Nie znaczy to jednak, że wyższe stawki wprowadzane przez dostawców musz± odbić się na domowym budżecie. Wystarczy zmienić nieco nawyki, by sporo zaoszczędzić.

Cisi pr±dożercy
Trudno wyobrazić sobie współczesne gospodarstwo domowe bez energii elektrycznej, ale rachunki za pr±d można skutecznie obniżyć. Zacznijmy od o¶wietlenia. Koszt zakupu żarówek energooszczędnych jest zwykle znacznie wyższy niż ich tradycyjnych odpowiedników (ceny wahaj± się zwykle od kilku do kilkudziesięciu złotych). Inwestycja zwraca się jednak w ci±gu kilku miesięcy. Zużywaj± one bowiem pięciokrotnie mniej energii, a ich trwało¶ć szacowana jest na 10 ty¶. godzin (czyli 10 razy dłużej niż zwykłych żarówek), dzięki czemu potrzeba wymiany zachodzi raz na kilka lat.

Wraz z postępem technologicznym w naszych mieszkaniach przybywa urz±dzeń elektrycznych. Wiele z nich (m.in. telewizory, sprzęt hi-fi, komputery, ładowarki do telefonów komórkowych) pobiera pr±d nawet w stanie "spoczynku". Zazwyczaj s± to wielko¶ci nie przekraczaj±ce 1W/h, ale w skali roku przekłada się to na kilkana¶cie, a nierzadko nawet kilkadziesi±t złotych rachunku. A przecież wystarczy wyj±ć wtyczkę z gniazdka.

Dokonuj±c zakupu nowego sprzętu RTV i AGD warto też zwrócić uwagę na deklarowan± przez producenta konsumpcję energii elektrycznej. Dobrym tego przykładem jest lodówka. Urz±dzenie to uznawane bywa za największego pożeracza pr±du w domu. Być może bardziej korzystne będzie wydanie dodatkowych stu złotych na droższy, ale zużywaj±cy mniej energii elektrycznej model.

Przelewaj±ce się pieni±dze
Wydatki zwi±zane z wod±, kosztami jej podgrzania i odprowadzania to zazwyczaj najbardziej dotkliwe obci±żenie dla domowego budżetu. W jaki sposób można ograniczyć rachunki? Odpowiedź wydaje się prosta - zużywać mniej wody, a to wcale nie jest takie trudne. Ze statystycznych wyliczeń wynika, że na jedn± k±piel w wannie potrzeba około 100 litrów wody. Tymczasem wzięcie prysznica to około 40 litrów. Wnioski nasuwaj± się same. Pilnujmy też sprawno¶ci urz±dzeń sanitarnych. Ciekn±cy kran czy spłuczka w toalecie to niby niewielki problem, ale jego konsekwencj± jest rachunek za wodę wyższy nawet o kilkana¶cie złotych miesięcznie.

Z ekonomicznego punktu widzenia korzystnym rozwi±zaniem może być np. zakup zmywarki kuchennej. Współczesne urz±dzenia tego typu zużywaj± zwykle nie więcej niż 20l zimnej wody na jedno mycie. Nawet wliczaj±c koszty zwi±zane z poborem energii elektrycznej i zakupem specjalnych ¶rodków chemicznych, oszczędno¶ć w porównaniu z ręcznym zmywaniem jest znaczna, a dodatkowo zyskujemy sporo czasu.

Ostrożnie z wynalazkami
W większo¶ci wypadków okazuje się, że najgorszym sposobem oszczędzania jest kupowanie "magicznych" produktów, które maj± to umożliwić. Nie czarujmy się, żaden magnes umieszczony przy liczniku pr±du nie ograniczy poboru energii elektrycznej, a w przypadku kontroli może jedynie skutkować poważnymi problemami.

Nie dajmy się też nabrać reklamom głosz±cym, że dzięki "super nakładkom na kran" uda nam się ograniczyć zużycie wody o 80%. Owszem, urz±dzenia typu perlator stosowane s± od dawna i mog± przynie¶ć korzy¶ci, ale wył±cznie, je¶li zdecydujemy się na produkty sprawdzonych firm, a montaż zlecimy fachowcowi. Nawet w tym przypadku jednak zredukowanie rachunków o 25% uznać należy za spory sukces.

Tak jak we wszystkim, w oszczędzaniu także należy znać umiar. Aby ograniczyć wydatki na media nikt nie musi chodzić brudny, ani kła¶ć się spać "z kurami". Wystarczy bardziej ¶wiadomie korzystać z cywilizacyjnych dobrodziejstw w naszych domach.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa