Druki do pobraniaUWAGA!! Uprzejmie prosimy aby wnioski dwustronicowe drukować dwustronnie.1. Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

2. Dane do aktu notarialnego

3. Druk na najem lokalu użytkowego

4. Druk na najem garażu

5. Wnioski i oświadczenia
dotyczy:
- dostępu do systemu eBOK,
- udostępnienia usługi SMS,
- przesyłania korepondencji w drodze email,
- doręczania korespondecji na wskazany adres,
- otrzymywania ksiązeczek opłat w formie papierowej,
- umieszczenie nazwiska w spisie lokatorów na domofonie
wniosek do złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców na Rejonie Administracyjnym


6. Wniosek o ratalną spłatę zaległości

7. Wniosek lokatora

8. Wniosek o przekształcenie tytułu prawnego do lokalu

9. Wniosek o zaplombowanie wodomierzy/ciepłomierzy

10. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

11. Oświadczenie do wydania zaświadczenia

12. Oświadczenie do wydania zaświadczenia wspólnoty

13. Deklaracja członkostwa

14. Wypowiedzenie członkostwa

15. Wniosek o ratalną spłatę zaległości CO/ZW

16. Oświadczenie o udziałach członkowskich po śmierci

17. Podłączenie pakietu AZART

18. Zgoda na korzystanie z pakietu AZART

19. Rezygnacja z pakietu AZART

20. Oferta nabycia nieruchomości

21. Kwestionariusz osobowy członka Spółdzielni

22. Zał. nr 1 - Druk oferty

23. Zał. nr 2 - Oświadczenie

24. Wniosek do regulaminu o udostępnianie dokumentów

25. Dane z aktu - nabywający / zbywający

26. Oświadczenie akt notarialny

27. Oświadczenie lok. miesz. działalność gosp.
Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa