Druki do pobraniaUWAGA!! Uprzejmie prosimy aby wnioski dwustronicowe drukować dwustronnie.Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

Dane do aktu notarialnego

Druk na najem lokalu użytkowego

Druk na najem garażu

Wnioski i oświadczenia
dotyczy:
- dostępu do systemu eBOK,
- udostępnienia usługi SMS,
- przesyłania korepondencji w drodze email,
- doręczania korespondecji na wskazany adres,
- otrzymywania ksiązeczek opłat w formie papierowej,
- umieszczenie nazwiska w spisie lokatorów na domofonie
wniosek do złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców na Rejonie Administracyjnym


Wniosek o ratalną spłatę zaległości

Wniosek lokatora

Wniosek o przekształcenie tytułu prawnego do lokalu

Wniosek o zaplombowanie wodomierza

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Oświadczenie do wydania zaświadczenia

Oświadczenie do wydania zaświadczenia wspólnoty

Deklaracja członkostwa

Wypowiedzenie członkostwa

Wniosek o ratalną spłatę zaległości CO/ZW

Oświadczenie o udziałach członkowskich po śmierci

Podłączenie pakietu AZART

Zgoda na korzystanie z pakietu AZART

Rezygnacja z pakietu AZART

Oferta nabycia nieruchomości

Karta zgłoszeniowa do konkursu "Żyjemy wśród kwiatów i zieleni"

Kwestionariusz osobowy członka Spółdzielni

Zał. nr 1 - Druk oferty

Zał. nr 2 - Oświadczenie

Wniosek do regulaminu o udostępnianie dokumentów
Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa