Ogłoszenie Nr 1/06/2023 z dnia 19.06.2023r.

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L. Tunkla 147 poszukuje osoby na wolne stanowisko:

Administrator nieruchomości

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres czynności Administratora Nieruchomości

Administrator Nieruchomości zajmuje się kontrolą nieruchomości w zakresie stanu technicznego, utrzymania czystości i porządku w budynkach i otoczeniu, udziałem w wizjach lokali, przekazywaniem lub zdawaniem lokali, udziałem w eksmisjach z lokali. Prowadzeniem Książki Obiektów Budowlanych, aktualizacją wpisów o przeprowadzonych robotach remontowych i przeglądach oraz kompletowaniem protokołów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przygotowywaniem z zachowaniem odpowiedniej terminowości projektów pism do lokatorów w sprawach techniczno-remontowych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, dzierżaw i reklam, oraz innych zleconych przez kierownika. Prowadzeniem rejestru wniosków do firm ubezpieczeniowych z zapisami o ich zasadności i określeniu rozmiaru szkód. Udział w corocznych i pięcioletnich przeglądach stanu technicznego budynków wykonywanych przez Inspektorów Nadzoru. itp.

Proponowane wynagrodzenie 4200 zł brutto (stawka 3500)

Nasze wymagania:
Wykształcenie: średnie – technikum budowlane
Prawo jazdy kat. B (możliwość dysponowania własnym samochodem), obsługa komputera.
Wykonanie prac (pełny etat) odbywa się w równoważnym czasie pracy: pon.-środa od 7-15, czw. od 7-17, piątek od 7-13. Praca odbywa się głównie w pomieszczeniach biurowych lub częściowo poza siedzibą firmy.

Oferujemy:
Ryczałt za korzystanie z auta prywatnego do celów służbowych. Pracownik może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oferty cv należy składać w terminie do 30.06.2023r:
- osobiście w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 )
- drogą elektroniczną na adres e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl
Informacje o naborze udzielane są pod nr tel. 32 242 73 47 wew. 23


Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa