AKTY PRAWNE

Statut MGSM "Perspektywa"

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM "PERSPEKTYWA"

Regulamin wyboru wykonawców robót remontowych w MGSM "Perspektywa"

Regulamin wyboru wykonawców usług świadczonych na rzecz MGSM "Perspektywa"

Regulamin rozdziału lokali użytkowych w MGSM "Perspektywa"

Regulamin zasad ustanawiania i zbycia odrebnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa"

Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa"

Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM "Perspektywa"

Regulamin wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w MGSM "Perspektywa"

Regulaminu Rady Nadzorczej MGSM "Perspektywa"

Regulamin udostępniania dokumentów członkom MGSM "Perspektywa"

Regulamin wynajmu sali "GWAREK"

Regulamin wynajmu sali "KUŹNICA"

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM "PERSPEKTYWA"

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie W MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

Regulamin ochrony danych osobowych w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

Regulamin wynajmowania pomieszczeń o innym przeznaczeniu na rzecz mieszkańców w budynkach MGSM "Perspektywa"

Regulamin dostarczania korespondencji w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

Regulamin sprzedaży lokali mieszkalnych w nowych budynkach

Regulamin postępowania przetargowego na oddanie w najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach w zasobach MGSM "Perspektywa"

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Regulamin przydziału miejsc pod garaże w MGSM "Perspektywa"

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa