MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

13.11.2023 r.

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. M. Kolbe 10/15
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 35,67 m2
1 pokój, kuchnia wod-kan, c.o
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 104.600,00 zł
Postąpienie 5.200,00 zł
Wadium 10.460,00 zł
  
2 ul. Piastowska 42/9
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 38,84 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wod-kan

dodatkowo zostanie zawarta umowa najmu części wspólnej o pow. 1,41 m2 (wc)
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 113.900,00 zł
Postąpienie 5.700,00 zł
Wadium 11.390,00 zł
  
3 ul. R. Sprusa 9/6
parter
Ruda Śląska
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 45,53 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 111.400,00 zł
Postąpienie 5.600,00 zł
Wadium 11.140,00 zł
  
4 ul. S. Staszica 5/6
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 26,36 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, spiżarnia, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 77.300,00 zł
Postąpienie 3.900,00 zł
Wadium 7.730,00 zł
  
5 ul. Wolności 106/5
poddasze
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 36,13 m2
1 pokój, kuchnia, spiżarka, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 135.300,00 zł
Postąpienie 6.800,00 zł
Wadium 13.530,00 zł
  
6 ul. Cmentarna 6/1
parter
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 35,61 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 97.600,00 zł
Postąpienie 4.900,00 zł
Wadium 9.760,00 zł
  
7 ul. Górnicza 4/3
I piętro
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 55,22 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 121.840,00 zł
Postąpienie 6.100,00 zł
Wadium 12.180,00 zł
  
8 ul. W. Polaka 28/4
I piętro
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 37,31 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 68.200,00 zł
Postąpienie 3.400,00 zł
Wadium 6.820,00 zł
  

Dane ze sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej z części budynku dostępne są tutaj
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.11.2023r. godz. 900.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł oraz pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.11.2023r. do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 28.11.2023r. do godz. 1500 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.11.2023r. od godz. 930 do 1200 i 23.11.2023r. od godz. 1330 do 1600.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa