MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Chełmońskiego 6/33
X piętro
Ruda Śląska 7
Wyposażenie lokalu 36,30 m2 M-3
łazienka z wc,
wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 79.620,00 zł
Postąpienie 4.000,00 zł
Wadium 7.960,00 zł
  
2 Parkowa 5/16
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 40,71 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 52.820,00 zł
Postąpienie 2.600,00 zł
Wadium 5.280,00 zł
  
3 Parkowa 11/17
parter
Ruda Śląska 9
*Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 41,00 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 54.710,00 zł
Postąpienie 2.700,00 zł
Wadium 5.470,00 zł
  
4 Parkowa 13/5
II piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 43,70 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.024,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.000,00 zł
  
5 Westerplatte 5/2
parter
Ruda Śląska 10
*Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 51,82 m2 M-4
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 62.300,00 zł
Postąpienie 3.100,00 zł
Wadium 6.230,00 zł
  
6 Pawła 13/1
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 94,83 m2 M-4
łazienka z wc, komórka, wod-kan,
c.o. - indywidualne
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 142.800,00 zł
Postąpienie 7.100,00 zł
Wadium 14.280,00 zł
  
7 Rencistów 7/16
poddasze
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 66,77 m2 M-4
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 41.907,00 zł
Postąpienie 2.100,00 zł
Wadium 4.190,00 zł
  
8 Wolności 2/3
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 95,36 m2 M-4
łazienka z wc, wod-kan, c.o. - indywidualne
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 179.260,00 zł
Postąpienie 9.000,00 zł
Wadium 17.930,00 zł
  
9 Wolności 13/23
II piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 94,66 m2 M-5
2 łazienki z wc, komórka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 117.730,00 zł
Postąpienie 5.900,00 zł
Wadium 11.770,00 zł
  
10 Hajdy 5/1
parter
Chorzów
Wyposażenie lokalu 59,19 m2 M-4
łazienka z wc, komórka, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 123.870,00 zł
Postąpienie 6.200,00 zł
Wadium 12.390,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 08.11.2018r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 06.11.2018r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 06.11.2018r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 25.10.2018r od godz. 1400 do 1630 i 30.10.2018r od godz. 1230 do 1500.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa