SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Strażacka 3/25
III piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 37,25 m2
1 pokój, kuchnia, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.612,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.060,00 zł
  
2 ul. P. Zdziebkowskiej 6a/12
II piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 61,05 m2
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 74.427,00 zł
Postąpienie 3.700,00 zł
Wadium 7.440,00 zł
  
3 ul. I. Nowaka 6/6
I piętro
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 34,30 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 69.137,00 zł
Postąpienie 3.500,00 zł
Wadium 6.910,00 zł
  
4 ul. I. Nowaka 8/1a
parter
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 25,11 m2
pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, wc, wod-kan, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 46.718,00 zł
Postąpienie 2.300,00 zł
Wadium 4.670,00 zł
  
5 ul. I. Nowaka 8/12
II piętro
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 61,30 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 104.542,00 zł
Postąpienie 5.200,00 zł
Wadium 10.450,00 zł
  
6 ul. Piastowska 25/15
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 75,77 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 101.463,20 zł
Postąpienie 5.100,00 zł
Wadium 10.150,00 zł
  
7 ul. Węglowa 5/6
I piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 123,81 m2
4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 148.224,00 zł
Postąpienie 7.400,00 zł
Wadium 14.820,00 zł

Przetarg na zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Węglowa 1/1
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 57,17 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, wod-kan
Księga Wieczysta:
GL1S/00022685/3
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 58.308,00 zł
Postąpienie 2.900,00 zł
Wadium 5.830,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 29.01.2021r. godz.900
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 27.01.2021r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 27.01.2021r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.01.2021r od godz. 1330 do 1530 i 26.01.2021r od godz. 930 do 1200.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa