SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. 1 Maja 256/15
I piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 54,97 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 66.999,00 zł
Postąpienie 3.300,00 zł
Wadium 6.700,00 zł
  
2 ul. 1 Maja 258/5
II piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 52,66 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 73.400,00 zł
Postąpienie 3.700,00 zł
Wadium 7.340,00 zł
  
3 ul. Lecha 1/20
III piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 28,66 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 96.145,00 zł
Postąpienie 4.800,00 zł
Wadium 9.610,00 zł
  
4 ul. Parkowa 3/5
II piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 43,87 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 73.019,00 zł
Postąpienie 3.700,00 zł
Wadium 7.300,00 zł
  
5 ul. Piastowska 25/15
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 75,77 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 126.829,00 zł
Postąpienie 6.300,00 zł
Wadium 12.680,00 zł
  
6 ul. Rencistów 9/6
I piętro
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 34,83 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 48.864,00 zł
Postąpienie 2.400,00 zł
Wadium 4.890,00 zł
  
7 ul. W. Polaka 11/1
parter
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 57,47 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 87.238,00 zł
Postąpienie 4.400,00 zł
Wadium 8.720,00 zł
  

Przetarg na zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Węglowa 1/1
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 57,17 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, wod-kan
Księga Wieczysta:
GL1S/00022685/3
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 72.885,00 zł
Postąpienie 3.600,00 zł
Wadium 7.290,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 29.10.2020r. godz.900
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 27.10.2020r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 27.10.2020r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 20.10.2020r od godz. 1230 do 1500 i 22.10.2020r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa