MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Pordzika 16d/7
I piętro
Ruda Śląska 5
Wyposażenie lokalu 37,75 m2 M-3
łazienka z wc,
wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 77.470,00 zł
Postąpienie 3.900,00 zł
Wadium 7.750,00 zł
  
2 Strażacka 3/3
parter
Ruda Śląska 10
* Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 23,03 m2 M-2
łazienka z wc,
wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 23.930,00 zł
Postąpienie 1.200,00 zł
Wadium 2.390,00 zł
  
3 Katowicka 41/14
IV piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 31,17 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 66.890,00 zł
Postąpienie 3.300,00 zł
Wadium 6.690,00 zł
  
4 Lecha 2/1
parter
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 36,52 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 73.100,00 zł
Postąpienie 3.700,00 zł
Wadium 7.310,00 zł
  
5 Parkowa 13/5
II piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 43,70 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 62.530,00 zł
Postąpienie 3.100,00 zł
Wadium 6.250,00 zł
  
6 Parkowa 13/11
I piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 41,97 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 65.440,00 zł
Postąpienie 3.300,00 zł
Wadium 6.540,00 zł
  
7 Goduli 31/8
II piętro
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 35,77 m2 M-2
łazienka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 27.100,00 zł
Postąpienie 1.400,00 zł
Wadium 2.710,00 zł
  
8 Kościelna 2/9
I piętro
Ruda Śląska 1
* Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 39,66 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 38.850,00 zł
Postąpienie 1.900,00 zł
Wadium 3.890,00 zł
  
9 Plac Szkolny 7/3
I piętro
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 32,02 m2 M-2
wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 26.060,00 zł
Postąpienie 1.300,00 zł
Wadium 2.610,00 zł
  
10 Rencistów 7/16
poddasze
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 66,77 m2 M-4
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 62.860,00 zł
Postąpienie 3.100,00 zł
Wadium 6.290,00 zł
  
11 Staszica 1/4
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 50,15 m2 M-3
łazienka z wc, komórka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 62.220,00 zł
Postąpienie 3.100,00 zł
Wadium 6.220,00 zł
  
12 Górnicza 14/4
I piętro
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 37,91 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 42.903,00 zł
Postąpienie 2.100,00 zł
Wadium 4.290,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 09.08.2018r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 07.08.2018r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 07.08.2018r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 31.07.2018r od godz. 1230 do 1500 i 02.08.2018r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa