MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

08.06.2022 r.

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. X. Chełmońskiego 6/29
IX piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 42,49 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 174.753,00 zł
Postąpienie 8.700,00 zł
Wadium 17.480,00 zł
  
2 ul. Katowicka 154/15
III piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 32,88 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 129.207,00 zł
Postąpienie 6.500,00 zł
Wadium 12.920,00 zł
  
3 ul. Katowicka 154a/30
III piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 35,45 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 139.306,00 zł
Postąpienie 7.000,00 zł
Wadium 13.930,00 zł
  
4 ul. Katowicka 156a/23
I piętro
Ruda Śląska
* trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 35,60 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 152.897,00 zł
Postąpienie 7.600,00 zł
Wadium 15.290,00 zł
  
5 ul. ks. L. Tunkla 161/12
II piętro
Ruda Śląska
* trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 41,37 m2
1 pokój, kuchnia,
wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 87.706,00 zł
Postąpienie 4.400,00 zł
Wadium 8.770,00 zł
  
6 ul. 1 Maja 260/7
parter
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 51,51 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 84.757,60 zł
Postąpienie 4.200,00 zł
Wadium 8.480,00 zł
  
7 ul. Górnośląska 5/8
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 37,15 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 159.554,00 zł
Postąpienie 8.000,00 zł
Wadium 15.960,00 zł
  
8 ul. Parkowa 5/5
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 43,78 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 124.048,00 zł
Postąpienie 6.200,00 zł
Wadium 12.400,00 zł
  
9 ul. Owocowa 4/13
parter
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 38,46 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 97.105,00 zł
Postąpienie 4.900,00 zł
Wadium 9.710,00 zł
  
10 ul. Pawła 9a/1
I piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 35,58 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 78.185,00 zł
Postąpienie 3.900,00 zł
Wadium 7.820,00 zł
  
11 ul. Sobieskiego 23/12
II piętro
Ruda Śląska
Wyposażenie lokalu 37,99 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gospodarcze, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 90.392,00 zł
Postąpienie 4.500,00 zł
Wadium 9.040,00 zł
  
12 ul. Metalowców 3/2
parter
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 32,61 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 68.437,00 zł
Postąpienie 3.400,00 zł
Wadium 6.840,00 zł
  
13 ul. Metalowców 3/3
parter
Świętochłowice
* trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 29,27 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 60.132,00 zł
Postąpienie 3.000,00 zł
Wadium 6.010,00 zł
  

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.06.2022r. godz. 900.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.06.2022r do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 28.06.2022r. tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.06.2022r. od godz. 930 do 1200 i 23.06.2022r. od godz. 1400 do 1630.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa