MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

13.11.2023 r.

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. 1 Maja 304/10
I piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 28,61 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
2 ul. E. Imieli 6/1
parter
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 35,49 m2
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
3 ul. Kędzierzyńska 19/7
I piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 31,94 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
4 ul. Piastowska 28/3
I piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 31,53 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
5 ul. Rencistów 7/1
parter
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 37,52 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
6 ul. Rencistów 9/16
II piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 35,08 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
7 ul. Stara 6/4
I piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 30,47 m2
1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
8 ul. Szyb Bartosza 1/12
II piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 58,07 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
9 ul. Szczęść Boże 26/3
parter
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 35,18 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
10 ul. Wyleżoła 7/8
I piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 35,33 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).

Termin składania wniosków 05.12.2023r. do godziny 1430.
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.12.2023r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wpłaty kaucji do dnia 22.12.2023 r. i wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów).

"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniach 28.11.2023r. w godz. od 930 - 1200 i 30.11.2023r. od 1330 - 1600 .

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa