MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Ks. L. Tunkla 130/3
parter
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 29,19 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,97 zł
Kaucja 435,21 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
2 ul. Ks. L. Tunkla 134/9
poddasze
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 30,10 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,88 zł
Kaucja 440,67 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
3 ul. Bytomskiego 18/11
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 34,68 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,86 zł
Kaucja 674,16 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
4 ul. Kunickiego 7a/12
II piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 43,24 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,08 zł
Kaucja 878,64 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
5 ul. Obr. Westerplatte 4/20
I piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 28,22 m2
1 pokój z aneksem kuchennym
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,07 zł
Kaucja 429,24 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
6 ul. Wojska Polskiego 22/9
poddasze
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 47,40 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, pp
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 5,12 zł
Kaucja 728,07 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
7 ul. Sobieskiego 15/11
II piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 34,91 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,92 zł
Kaucja 515,28 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
8 ul. Szyb Bartosza 1/7
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 56,98 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 6,17 zł
Kaucja 1406,28 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
9 Śląska 34/5
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 32,92 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,18 zł
Kaucja 511,59 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
10 ul. W. Polaka 16/8
II piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 23,63 m2
1 pokój z aneksem kuchennym
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 340,26 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
11 ul. Wojska Polskiego 69/7
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 35,71 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,34 zł
Kaucja 572,07 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 01.10.2019r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach).
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 27.09.2019r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 23.09.2019r. od 930 - 1200.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa