MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Bytomskiego 18/10
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 35,30 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 494,55 zł
  
2 Czarnoleśna 47/3
I piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 33,18 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,90 zł
Kaucja 487,74 zł
  
3 Główna 36a/5
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 36,10 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,73 zł
Kaucja 512,25 zł
  
4 Niedurnego 21/10
II piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 37,64 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,46 zł
Kaucja 503,61 zł
  
5 Ściegiennego 1/10
poddasze
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 42,41 m2
1 pokój, kuchnia, komórka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,79 zł
Kaucja 609,42 zł
  
6 Wysoka 1/6
I piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 35,37 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,65 zł
Kaucja 493,41 zł
  
7 Pl. Szkolny 10/2
parter
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 44,36 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,81 zł
Kaucja 640,11 zł
  
8 Krakowska 33/13
III piętro
Chorzów
Skład i pow. lokalu 38,05 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 533,07 zł

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 02.10.2018r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 28.09.2018r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 24.09.2018r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa