MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

08.03.2021 r.

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. 1 Maja 228/10
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 48,52 m2
2 pokoje, przedpokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
2 ul. Targowa 3/8
parter
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 37,19 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 5 m-cy
Wyposażenie lokalu Wod - kan
3 ul. Woj. Polskiego 16/9
poddasze
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 23,08 m2
pokój z aneksem kuchennym
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
4 ul. Sobieskiego 29/5
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 37,64 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
5 ul. Karpińskiego 14a/1
parter
Chorzów
Skład i pow. lokalu 32,35 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
6 ul. Metalowców 3/3a
półpiętro między parterem i I piętrem
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 14,10 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.04.2021r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 02.04.2021r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.03.2021r. od 1400 - 1630 i 30.03.2021 od 930 - 1200 .

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa