MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Radoszowska 113/2
parter
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 22,50 m2
pokój z aneksem kuchennym
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,15 zł
Kaucja 347,64 zł
  
2 Bytomskiego 18/10
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 35,30 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 494,55 zł
  
3 Czarnoleśna 47/3
I piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 33,18 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,90 zł
Kaucja 487,74 zł
  
4 Główna 36a/5
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 36,10 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,73 zł
Kaucja 512,25 zł
  
5 Niedurnego 21/10
II piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 37,64 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,46 zł
Kaucja 503,61 zł
  
6 Ściegiennego 1/4
I piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 52,87 m2
2 pokoje, kuchnia, pp.
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,79 zł
Kaucja 759,75 zł
  
7 Westerplatte 2/12
poddasze
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 43,64 m2
1 pokój, kuchnia, pp., wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,91 zł
Kaucja 642,81 zł
  
8 Głowackiego 2/5
poddasze
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 11,08 m2
pokój z aneksem kuchennym, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,99 zł
Kaucja 165,87 zł

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.08.2018r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 03.08.2018r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 30.07.2018r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa