MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Ks. L. Tunkla 34/8
I piętro
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 38,65 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
2 ul. 1 Maja 300/5
parter
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 29,01 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz w budynku z możliwością doprowadzenia do lokalu
3 ul. Bytomskiego 18/11
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 34,68 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
4 ul. Główna 36a/6
II piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 35,51 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
5 ul. Kunickiego 7a/12
II piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 43,24 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
6 ul. Tołstoja 8a/5
I piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 30,19 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
7 ul. Floriana 11/6
I piętro
Ruda Śląska 3
Skład i pow. lokalu 35,38 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
8 ul. Głowackiego 4/1
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 37,94 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
9 ul. Kędzierzyńska 6/7
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 34,11 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
10 ul. Piastowska 19/22
II piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 78,36 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój
  
Okres umowy remontowej 5 m-cy
Wyposażenie lokalu Wod - kan
11 Śląska 34/5
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 32,92 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
12 ul. Wojska Polskiego 69/7
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 35,71 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 03.12.2019r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach).
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 29.11.2019r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.11.2019r. od 930 - 1200.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa