MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Kunickiego 7a/8
II piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 35,28 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,08 zł
Kaucja 537,66 zł
  
2 Głowackiego 3/4
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 37,95 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,32 zł
Kaucja 605,67 zł
  
3 Orzegowska 19/3
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 39,01 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,04 zł
Kaucja 589,83 zł
  
4 Plac Szkolny 9/4
I piętro
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 52,10 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,43 zł
Kaucja 848,70 zł
  
5 Rencistów 7/16
poddasze
Ruda Śląska 3
Skład i pow. lokalu 66,77 m2
3 pokoje, kuchnia, pp., łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,29 zł
Kaucja 1059,63 zł
  
6 Racławicka 22/9
II piętro
Chorzów
Skład i pow. lokalu 39,36 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,48 zł
Kaucja 647,07 zł

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 05.02.2019r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 01.02.2019r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 28.01.2019r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa