MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Tunkla 149/8
poddasze
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 24,71 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
2 ul. Orzegowska 23/2
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 50,61 m2
2 pokoje, kuchnia, komórka, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
3 ul. Piastowska 61/7
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 35,07 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
4 ul. Sobieskiego 35/4
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 35,85 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
5 ul. Szyb Bartosza 1/9
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 55,49 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 4 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
6 ul. Wyleżoła 5/6
I piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 32,94 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
7 ul. Wyleżoła 5/11
II piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 33,00 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 06.10.2020r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 02.10.2020r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 29.09.2020r. od 930 - 1200 i 01.10.2020 od 1400 - 1630 .

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa