MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

16.05.2022 r.

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. ks. L. Tunkla 89/7
poddasze
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 30,21 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka (bez wc)
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
2 ul. Rencistów 4/8
parter
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 23,81 m2
1 pokój z kuchnią
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
3 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1/5
poddasze
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 26,77 m2
kuchnia, przedpokój, komórka, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
4 ul. Sobieskiego 15/11
II piętro
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 34,91 m2
1 pokój, kuchnia,
łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
5 ul. Szczęść Boże 26/3
parter
Ruda Śląska
Skład i pow. lokalu 35,18 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu wod-kan
6 ul. 1 Maja 23/1
parter
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 49,71 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.07.2022r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków 05.07.2022r. do godziny 1430.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniach 28.06.2022r. w godz. od 930 - 1200 i 30.06.2022r. od 1400 - 1630 .

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa