MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 228/5
I piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 42,04 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 5,01 zł
Kaucja 842,48 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
2 Kunickiego 7a/12
II piętro
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 43,24 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,08 zł
Kaucja 878,64 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
3 Magdziorza 31/11
II piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 40,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,84 zł
Kaucja 774,80 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
4 Westerplatte 2/4
parter
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 49,02 m2
1 pokój, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,17 zł
Kaucja 1013,72 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
5 Kędzierzyńska 6/4
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 34,82 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,66 zł
Kaucja 591,24 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
6 Śląska 34/5
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 32,92 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,18 zł
Kaucja 511,59 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
7 Wojska Polskiego 69/7
I piętro
Świętochłowice
Skład i pow. lokalu 35,71 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,34 zł
Kaucja 572,07 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 06.08.2019r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach).
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 02.08.2019r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 29.07.2019r. od 930 - 1200.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa