MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

12.07.2021 r.

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. ks. L. Tunkla 149/8
poddasze
Ruda Śląska 7
Skład i pow. lokalu 24,71 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
2 ul. Woj. Polskiego 16/9
poddasze
Ruda Śląska 9
Skład i pow. lokalu 23,08 m2
pokój z aneksem kuchennym
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
3 ul. Wysoka 1/1
parter
Ruda Śląska 11
Skład i pow. lokalu 57,98 m2
2 pokoje, kuchnia, komórka, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
4 ul. Kędzierzyńska 19/3
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 39,13 m2
2 pokoje, kuchnia, wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
5 ul. Sobieskiego 15/11
II piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 34,91 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
6 ul. Sobieskiego 45/1
parter
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 38,43 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan
7 ul. Wyleżoła 5/11
II piętro
Ruda Śląska 1
Skład i pow. lokalu 33,00 m2
1 pokój, kuchnia
  
Okres umowy remontowej 3 m-ce
Wyposażenie lokalu Wod - kan

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 03.08.2021r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 30.07.2021r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 27.07.2021r. od 930 - 1200 i 29.07.2021 od 1400 - 1630 .

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa