KONTAKT Z NAMI

MGSM "Perspektywa"
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks. L. Tunkla 147
ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
71 1050 1214 1000 0010 0115 8334
NIP: 641-10-03-925

     RADA NADZORCZA XIII KADENCJA
Zbigniew Witkowski - Przewodniczący
Justyna Modrzyńska - Z-ca przewodniczącego
Barbara Lenard - Sekretarz
Henryk Matura
Michał Rubisz

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Krzysztof Skrzymowski - Prezes Zarządu
Anna Kotowicz - Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych
Beata Hypnar - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji i Rozwoju

mgsm@perspektywa.com.pl
Zarząd MGSM "Perspektywa" informuje, iż Spółdzielnia odpowiada tylko na mail'e:
- podpisane imieniem, nazwiskiem, adresem i symbolem lokalu dla spraw dotyczących indywidualnych lokali,
- podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem dla pozostałych spraw.


NABÓR PRACOWNIKÓW


WAŻNE TELEFONY

Biuro Zarządu
32-242-73-47
32-243-90-56
32-243-90-57
32-243-96-37
wewnętrzne telefony (wybierane tonowo)

Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek - środa - od 700 do 1500
czwartek - od 700 do 1700
piątek - od 700 do 1300
Prezes przyjmuje petentów w czwartki - od 1500 do 1700

Godziny pracy Kasy w siedzibie Zarządu
poniedziałek - środa - od 1000 do 1300
czwartek - od 1000 do 1300 i od 1400 do 1645
piątek - od 1000 do 1230
 
 
 
Godziny pracy Kas na Rejonach Administracyjnych

RON-2 RON-3
wtorek 7:30 - 14:00 poniedziałek 7:30 – 14:00
czwartek 7:30 - 16:45 środa 7:30 – 14:00

Przerwa codziennie od 1140 do 1200


centrala - 28
Sekretariat Prezesa - 12
Sekretariat Zastępców Prezesa - 28
Kancelaria Główna - 28
Dział Zatrudnienia - 23
Dział Obsługi Członków i Wspólnot - 20, 21, 31
Dział Zaopatrzenia i Transportu - 30
 

Dział Czynszów i Rozliczeń:
- Sekcja Lokali Użytkowych i Garaży - 67
- Sekcja Rozliczenia Czynszów - 45, 46
- Sekcja Windykacja - 47
Dział Rozliczeń Mediów - 43, 64
Dział Remontów i Inwestycji - 55, 56, 14, 22
Dział Radców Prawnych - 50
Kasa Główna - 63


Dyspozytor Spółdzielni - 18
- w dni powszednie od godz. 1400 - 2200
- w dni wolne od pracy 600 - 2200

Adresy Rejonów Administracyjnych

RON - 1
RON - 2
RON - 3
RON - 4
(rejon Kochłowice)
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks. L. Tunkla 147
(rejon Wirek)
41-710 Ruda Śląska
ul. Lecha 14
(rejon Ruda)
41-700 Ruda Śląska
ul. Różana 7
(rejon Chorzów
Świętochłowice)
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks. L. Tunkla 147
Kierownik 32-243-96-37
wew. 38
32-244-55-98
wew. 25
32-340-76-81
wew. 17
32-243-96-37
wew. 54
Biuro Obsługi Mieszkańców 32-243-96-37
wew. 37
32-340-06-31
32-240-84-53
wew. 22,23
32-248 26 54
32-248-26-55
wew. 18, 19
32-243-96-37
wew. 53
Administratorzy Nieruchomości 32-243-96-37
wew. 13, 39
32-340-06-31
32-240-84-53
wew. 27,28,29
32-248 26 54
32-248-26-55
wew. 11,12,13,14,15
32-243-96-37
wew. 51, 52

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO - MGSM "Perspektywa" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM "Perspektywa", realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM "Perspektywa" współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. MGSM "Perspektywa" nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
DR


Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa