Nasze wyróżnienia
 


POLITYKA JAKOŚCI

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

    Celem nadrzędnym naszej Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych związanych z zamieszkiwaniem - Członków i najemców oraz ich rodzin.
Cel ten realizujemy poprzez:
-
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni;
-


Zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni na warunkach umów cywilnoprawnych zawieranych z właścicielami lub współwłaścicielami tych nieruchomości, albo na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
-
Prowadzenie Zakładu Remontowo Budowlanego oraz Zakładu Usług Konserwacyjnych;
-

Prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na budowie budynków mieszkalnych, miejsc parkingowych, zagospodarowaniu terenu;
-Prowadzenie innej działalności gospodarczej związanej z realizacją potrzeb spółdzielczych.
-
 
Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pozwalających lepiej spełniać wymagania i oczekiwania naszych klientów

    Doskonalenie świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015, jest priorytetowym celem, służy zaspokajaniu potrzeb własnych i oczekiwań odbiorców naszych usług.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Ruda Śląska dn. 01.02.2018r.

Spółdzielnia z certyfikatem jakości

Po raz kolejny MGSM "Perspektywa" pomyślnie przeszła proces recertyfikacji. Audytorzy z firmy TUV NORD nie mieli żadnych zastrzeżeń odnośnie sposobu zarządzania i administrowania nieruchomościami, a także świadczonych usług oraz standardów organizacyjnych Spółdzielni. Tym samym potwierdzono zgodność obowiązującego w Spółdzielni systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001.
Czasy, w których certyfikat ISO 9001 był wyznacznikiem prestiżu firmy lub instytucji dawno odeszły w zapomnienie. Obecnie zgodność z międzynarodowymi normami to świadectwo działalności stawiającej na wysoką jakość usług oraz efektywną organizację pracy.
W MGSM "Perspektywa" System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001 wprowadzony został w 2003 roku. Co trzy lata odbywa się także jego recertyfikacja przeprowadzona przez audytorów z firmy TUV NORD. Poprzednio gościli oni w Spółdzielni w 2009 roku, dlatego przyszła pora na kolejną wizytę i weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.
Miło nam donieść, że po raz kolejny proces recertyfikacji przebiegł bezproblemowo. Audytorzy nie mieli żadnych uwag dotyczących sposobu, w jaki "Perspektywa" świadczy usługi na rzecz mieszkańców. Wysoko oceniono również stosowane w Spółdzielni standardy pracy. Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 nadany więc został na kolejne trzy lata.
ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji (firmie, instytucji, spółdzielni itp.) Uwzględnia ona osiem zasad jakości: zorientowanie na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.

SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2014

Miło nam poinformować, iż kolejny raz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" została wyróżniona przez Kapitułę Programu i uzyskała tytuł Symbolu 2014 w kategorii Polska Spółdzielczość Mieszkaniowa.
W opinii Kapituły Spółdzielnia stanowi symboliczny wzór do naśladowania pod względem łączenia tradycji z nowoczesnością uwidaczniający się jako konsekwentna rewitalizacja różnorodnych zasobów mieszkaniowych. Kapituła Programu doceniła dbałość Spółdzielni o odnowę zabytkowych kamienic, jak również zwróciła uwagę na fakt, że Zarząd Spółdzielni sprawuje skuteczny nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych
w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"

Zgodnie z przyjętą w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzony jest Jawny rejestr zbiorów danych osobowych w formie papierowej. Rejestr ten jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa