WYMIANA GRZEJNIKA - WAŻNE INFORMACJE

Jednocześnie informujemy, że nowe grzejniki muszą spełniać następujące wymagania :

  • muszą być przystosowane do pracy w sieci cieplnej zasilanej wodą o temperaturze 90/70 0C i ciśnieniu do 1,0 MPa,
  • powinny mieć moc cieplną taką samą lub bardzo zbliżoną do mocy istniejącego grzejnika,
  • powinny być wykonane ze stali lub żeliwa (nie wyrażamy zgody na montaż grzejników aluminiowych, ze względu na problemy związane z korozją elektrochemiczną i jakością wody w obiegu ciepłowniczym),

ponadto:

  • grzejnik należy podłączyć do pionów za pomocą prostych, gładkich rurek o jednostajnym spadku,
  • wykonawstwo robót związanych z wymianą grzejników należy powierzyć wykonawcy posiadającemu doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót i posiadającemu stosowne uprawnienia eksploatacyjne,
  • po dokonaniu wymiany grzejników należy zgłosić zakończenie prac w celu sprawdzenia instalacji c.o. w mieszkaniu przez pracownika administracji Spółdzielni.

Wymiana grzejnika winna być poprzedzona obliczeniami cieplnymi z uwagi na to, iż zapotrzebowanie na wymaganą moc grzewczą mieszkania po wymianie grzejników nie może się zmienić.
Prace przy wymianie grzejników wymagają obniżenia poziomu wody w pionie/ach c.o. przez pracowników Spółdzielni. Usługa ta jest płatna zgodnie z cennikiem Spółdzielni.
W czasie prac przy wymianie grzejników należy natychmiast po obniżeniu poziomu wody zabezpieczyć przyłącza do pionów c.o. przed wyciekiem wody. Spółdzielnia nie odpowiada za szkody, które zostały spowodowane niewłaściwym montażem grzejników lub brakiem zabezpieczenia pionów c.o.
W przypadku budynku, wyposażonego w podzielniki ciepła konieczne jest przewieszenie podzielników, wobec czego należy zabezpieczyć stare grzejniki, a następnie po zamontowaniu nowych grzejników bezzwłocznie należy o tym fakcie poinformować Administratora Nieruchomości, celem przekazania firmie rozliczeniowej zlecenie usługi. Usługa ta jest płatna zgodnie z cennikiem usług dodatkowych wykonawcy, koszt tej usługi zostanie doliczony przez wykonawcę do rocznego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
Przypominamy ponadto iż:

  • w sezonie grzewczym zgodę na wymianę grzejnika można uzyskać tylko w przypadku nagłej awarii i niemożności naprawienia grzejnika.
  • trwałe zdemontowanie grzejnika, np. w kuchni, jest niemożliwe i zgody na tego typu działania nie są wydawane. Spółdzielnia jako administrator instalacji c.o. jest zobowiązana do zapewnienia w każdym pomieszczeniu mieszkania minimalnych temperatur wymaganych właściwymi przepisami budowlanymi, ponadto wszelkie zmiany w jednym lokalu zaburzają przepływ i zmieniają parametry grzewcze, zakłócając bilans cieplny budynku.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa