WŁAŚCICIEL też może zostać eksmitowany!

MGSM "Perspektywa" konsekwentnie dąży do ograniczania wielkości zadłużenia lokatorów wobec Spółdzielni. Dotychczas podejmowane działania okazały się skuteczne, czego dowodzi wyraźny ubiegłoroczny spadek zaległości w opłatach czynszowych.

Wciąż jednak nie wszyscy mieszkańcy terminowo regulują swoje zobowiązania. W wielu przypadkach Spółdzielnia nie ma wyboru i musi wystąpić na drogę sądową. Sąd może wydać nakaz zapłaty, ale także zasądzić eksmisję dłużnika. Najczęściej jest to eksmisja do lokalu socjalnego. Dzięki dobrze układającej się współpracy z samorządem Rudy Śląskiej, tylko w tym roku MGSM "Perspektywa" mogła wykonać dotąd 25 takich wyroków. W sumie Spółdzielnia wynajmuje miastu już 270 mieszkań z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Sprawa zaległości w opłatach komplikuje się u osób, które dysponują pełnym prawem własności (tzw. odrębna własność) do lokalu położonego w spółdzielczym budynku. Dotyczy to chociażby uwłaszczonych najemców. Prywatni właściciele nie podlegają zapisom ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli taka osoba nie wywiązuje się z obowiązku partycypacji w kosztach gospodarowania nieruchomością (nie uiszcza stosownych opłat) sąd może nakazać komornikowi zlicytowanie jej majątku, w tym także mieszkania.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa