MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    Zgodnie z zapisami aktualnej wciąż ustawy z 1974 roku każdy, kto przebywa dłużej niż trzy doby pod tym samym adresem, zobowiązany jest do dokonania meldunku na pobyt tymczasowy lub stały. W myśl tego przepisu nawet kilkudniowy wyjazd na wakacje wiąże się z koniecznością meldunku. O ile jednak w przypadku urlopowicza raczej nikt nie będzie wyciągał konsekwencji z tytułu niewywiązania się z ustawowego obowiązku, o tyle sankcje wobec osób, które stale zamieszkują w danym lokalu mogą być znacznie poważniejsze.

    Praktyka wynajmowania mieszkań osobom bez zameldowania w nich nie jest obca także w zasobach MGSM "Perspektywa". Niestety, ten proceder niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Często bowiem administracja nie ma nawet kontaktu z faktycznym właścicielem lokalu, a najemca nie jest uprawniony chociażby do odbioru książeczek opłat lub pism kierowanych przez Spółdzielnię.

    Zarząd MGSM "Perspektywa" zwraca się z apelem do właścicieli mieszkań, w których zamieszkują osoby bez stałego lub czasowego meldunku o dopełnienie formalności meldunkowych, a także poinformowanie właściwych rejonów administracyjnych o takim fakcie. Pozwoli to uniknąć wielu późniejszych nieprzyjemności.

APEL:

    Zarząd MGSM "Perspektywa" apeluje do mieszkańców o niepozostawianie przez dłuższy czas mieszkań bez opieki. Brak właściwego nadzoru nad lokalem często skutkuje jego zniszczeniem. Przy nieprawidłowej eksploatacji mogą pojawić się zawilgocenia czy innego rodzaju usterki techniczne, których późniejsze wyeliminowanie pociągnie za sobą znaczne koszty.

    Lokatorzy proszeni są również o umożliwienie dostępu do mieszkań pracownikom Spółdzielni dokonującym odczytów wodomierzy czy podzielników ciepła, kontroli instalacji lub w przypadku konieczności usunięcia awarii.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa